Symulacje HR – blog doradcy

Licencjonowane gry i narzędzia z zarządzania

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to coraz lepsza sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia uzyskał najniższy poziom od 1991 roku. W październiku bieżącego roku miało wartość niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą wystąpić pewne kłopoty z wyszukaniem odpowiednich ludzi.

Z całą pewnością sytuacja tego typu ma miejsce w technologicznych branżach, w nich już od paru lat pracujący tam ludzie są przyzwyczajeni do tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Lecz dość podobna sytuacja pojawia się ostatnio w coraz to nowych branżach, między innymi w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze z pracą było bardzo różnie.

Sytuacja tego typu może być bardzo korzystna nie tylko dla pracowników, ale także dla całości gospodarki, jaką może napędzić wzrost pensji. Oprócz tego duże znaczenie zaczynają mieć różne benefity, jakimi pracownicy są kuszeni. Zaliczają się do nich na przykład sportowe karty, prywatną opiekę zdrowotną czy ubezpieczeniowe pakiety dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany systematyczny wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w roku 2017 liczba osób bez pracy osiągnąć nawet poziom blisko 200 milionów. Najważniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom licznych osób, postęp technologiczny i automatyzacja pracy nie mają wielkiego wpływu na ilość bezrobotnych. Tego typu hasła słyszy się często od dwustu lat, a w dalszym ciągu mimo używania ogromnych ilości urządzeń i maszyn ludzie nadal są potrzebni. Faktem jest natomiast to, że zaawansowane technologie mogą spowodować znikanie pewnych zawodów i tworzenie się innych.

Ich liczba w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z tego też powodu widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować muszą we własny rozwój i nie obawiać się zmian.

Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to polepszająca się sytuacja na rynku pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia uzyskał najmniejszy od 1991 roku poziom. W październiku miało wartość niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki były widoczne w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z zatrudnieniem dobrych pracowników.

Na pewno taka sytuacja jest widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od kilku lat ludzie są przyzwyczajeni do tego, że to oni stawiają warunki. Lecz taka sytuacja pojawia się ostatnio w coraz to nowych branżach, także w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Sytuacja tego typu będzie bardzo korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz i dla naszej gospodarki, którą będzie rozruszał odpowiedni wzrost pensji. Oprócz tego coraz większe znaczenie mają różne benefity, którymi pracownicy są kuszeni. Zaliczają się do nich między innymi sportowe karty, prywatną opiekę zdrowotną czy ubezpieczeniowe pakiety dla całej rodziny.

Co ważne, w naszym kraju trendy są zupełnie inne, niż w innych krajach, gdzie obserwuje się regularny wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w bieżącym roku ilość ludzi pozostających bez pracy może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Najważniejszą przyczyną takich problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew opiniom wielu ludzi, rozwój technologiczny i automatyzacja pracy nie mają wielkiego wpływu na wysokość bezrobocia. Takie hasła słyszy się często od XIX wieku, a w dalszym ciągu pomimo pojawienia się ogromnych ilości maszyn i urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane technologie powodują wymieranie niektórych profesji i tworzenie się zupełnie nowych.

Liczba nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować powinny w swój rozwój i nie obawiać się zmian.

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatni okres czasu to poprawiająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku bieżącego roku miało wartość około ośmiu procent, a spadki zanotowano aż w 14 województwach. Taka sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą pojawić się u nich problemy ze znalezieniem odpowiednich specjalistów.

Na pewno tego typu sytuacja występuje w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat pracownicy są świadomi tego, że to oni dyktują warunki. Jednak bardzo podoba sytuacja ma ostatnio miejsce w zupełnie nowych branżach, między innymi w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja jest dość korzystna nie tylko dla osób szukających zatrudnienia, lecz również dla gospodarki, jaką może rozruszać odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Oprócz tego coraz większą rolę ogrywają różne benefity, którymi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich na przykład karnety do obiektów sportowych, prywatną opiekę zdrowotną czy pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co interesujące, tendencje w naszym kraju są zupełnie inne, niż w reszcie świata, gdzie obserwuje się systematyczny wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w 2017 roku liczba osób nie mających zatrudnienia osiągnąć nawet poziom blisko 200 milionów. Głównym powodem takich problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo tez wielu osób, technologiczny postęp i zwiększająca się automatyzacja nie mają dużego wpływu na stopę bezrobocia. Tego typu hasła słyszy się często od XIX wieku, a w dalszym ciągu pomimo stosowania ogromnych ilości najróżniejszych maszyn pracowników nic nie zastąpi. Faktem jest natomiast to, że zaawansowane technologie mogą spowodować wymieranie pewnych profesji i powstawanie innych.

Ich liczba w ostatnich latach rośnie bardzo szybko, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc utrzymać się na rynku inwestować powinny w swój rozwój i nie obawiać się zmian.

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Nieobecność pracowników z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla samych pracodawców, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu taki pracownik nie wykonuje zawodowych obowiązków, lecz również mu się należy za czas choroby odpowiednie świadczenie. Do określonej liczby dni na zwolnieniu będzie je wypłacał pracodawca, a następnie taki obowiązek przejmuje ZUS.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami bardzo przydatna jest prewencja, dlatego też w tego typu działania angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane specjalistyczne kursy i warsztaty związane z takimi zagadnieniami.

Właściciele firm w zakresie tego projektu mogą skorzystać poza tym z licznych narzędzi, pozwalających skontrolować ryzyko w firmach, które do nich należą. Tym sposobem będzie można zacząć odpowiednie działania zapobiegające, a poza tym wdrożyć profilaktycznie środki chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki jest jednym z najczęściej występujących przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że blisko sześćdziesiąt procent wszystkich zwolnień będzie rezultatem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu są częściej zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Za długo trwający stres negatywnie się odbija na rozmaitych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje narastające kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a pozostawiony bez leczenia może się stać przyczyną poważniejszych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na duży stres może się nawet zakończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie mają nawet świadomości, jak niepożądane skutki będzie dla nich niosło stresujące życie. Skutki tego typu sytuacji będą się także odbijać na funkcjonowaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Abstynencja pracowników z powodu chorób jest poważnym problemem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taka osoba nie będzie wykonywać zawodowych obowiązków, ale należy mu się dodatkowo za ten czas wynagrodzenie. Do określonej ilości dni płaci je właściciel firmy, a następnie ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami duże znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w działania tego typu często się też angażuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w jakich podjęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie negatywnym negatywnym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano liczne kursy i warsztaty związane z ta tematyką.

Pracodawcy przy tym projekcie skorzystać będą mogli poza tym z szeregu narzędzi, które pozwolą zbadać zakres ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Tym sposobem można będzie zainicjować odpowiednie działania naprawcze, a także wdrożyć profilaktycznie środki zapobiegające występowaniu stresu związanego z pracą.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z najczęściej występujących powodów pracowniczych chorób. Ocenia się, że więcej niż połowa wszystkich zwolnień jest skutkiem kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego częściej bywają zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długo trwający stres negatywnie się odbija na różnych obszarach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Powoduje powiększające się problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia stać się może powodem groźniejszych dolegliwości. Zbyt długie narażanie na warunki stresowe zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie wiedzą zupełnie, jak negatywne skutki będzie dla nich niosło stresujące życie. Skutki tego typu sytuacji odbijają się także na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa ilość wypadków i zwolnień chorobowych.