Symulacje HR – blog doradcy

Licencjonowane gry i narzędzia z zarządzania

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Abstynencja pracowników z powodu chorób jest poważnym problemem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taka osoba nie będzie wykonywać zawodowych obowiązków, ale należy mu się dodatkowo za ten czas wynagrodzenie. Do określonej ilości dni płaci je właściciel firmy, a następnie ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami duże znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w działania tego typu często się też angażuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w jakich podjęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie negatywnym negatywnym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano liczne kursy i warsztaty związane z ta tematyką.

Pracodawcy przy tym projekcie skorzystać będą mogli poza tym z szeregu narzędzi, które pozwolą zbadać zakres ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Tym sposobem można będzie zainicjować odpowiednie działania naprawcze, a także wdrożyć profilaktycznie środki zapobiegające występowaniu stresu związanego z pracą.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z najczęściej występujących powodów pracowniczych chorób. Ocenia się, że więcej niż połowa wszystkich zwolnień jest skutkiem kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego częściej bywają zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długo trwający stres negatywnie się odbija na różnych obszarach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Powoduje powiększające się problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia stać się może powodem groźniejszych dolegliwości. Zbyt długie narażanie na warunki stresowe zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie wiedzą zupełnie, jak negatywne skutki będzie dla nich niosło stresujące życie. Skutki tego typu sytuacji odbijają się także na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa ilość wypadków i zwolnień chorobowych.