Symulacje HR – blog doradcy

Licencjonowane gry i narzędzia z zarządzania

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Nieobecność pracowników z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla samych pracodawców, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu taki pracownik nie wykonuje zawodowych obowiązków, lecz również mu się należy za czas choroby odpowiednie świadczenie. Do określonej liczby dni na zwolnieniu będzie je wypłacał pracodawca, a następnie taki obowiązek przejmuje ZUS.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami bardzo przydatna jest prewencja, dlatego też w tego typu działania angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane specjalistyczne kursy i warsztaty związane z takimi zagadnieniami.

Właściciele firm w zakresie tego projektu mogą skorzystać poza tym z licznych narzędzi, pozwalających skontrolować ryzyko w firmach, które do nich należą. Tym sposobem będzie można zacząć odpowiednie działania zapobiegające, a poza tym wdrożyć profilaktycznie środki chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki jest jednym z najczęściej występujących przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że blisko sześćdziesiąt procent wszystkich zwolnień będzie rezultatem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu są częściej zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Za długo trwający stres negatywnie się odbija na rozmaitych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje narastające kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a pozostawiony bez leczenia może się stać przyczyną poważniejszych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na duży stres może się nawet zakończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie mają nawet świadomości, jak niepożądane skutki będzie dla nich niosło stresujące życie. Skutki tego typu sytuacji będą się także odbijać na funkcjonowaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.