Nazywam się Alina Słowik i jestem trenerem w spółce konsultingowej Training Projects. Dawniej byłam kierownikiem departamentu zarządzania zasobami ludzkimi w uznanym przedsiębiorstwie przemysłowym. Dlatego prowadzę przede wszystkim projekty rozwojowe z tematyki biznesowej i symulacje integracyjne dla branż przemysłowych.

Pomagam także w zakresie modeli motywacyjnych i motywowania niematerialnego.

Od pięciu lat również specjalizuję się w tworzeniu zabaw edukacyjnych i motywacyjnych oraz symulacji szkoleniowych. Ta strona poświęcona jest opracowanym przeze mnie symulacjom. Zachęcam do lektury.

Namawiam też do organizowania gier i symulacji: symulacjeszkoleniowe@poczta.onet.pl.