Symulacje HR – blog doradcy

Licencjonowane gry i narzędzia z zarządzania

Symulacje biznesowe – zalecenia do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy iż na programie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Integracyjne polecamy prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do superwizji końcowej:

  • symulacja menedżerska – „Sprzeciw Watykanu wobec totalitaryzmu II wojny światowej” i „Angielsko-bułgarskie paralele w zakresie terminologii komputerowej i internetowej”
  • gra edukacyjna – „Genderowy retelling „Penelopiady” Margaret Atwood i „Anny In w grobowcach świata” Olgi Tokarczuk” i „Igrzyska gladiatorskie w filmie Gladiator Ridey’a Scotta”
  • gra słownikowa : „Zjawisko dandyzmu na podstawie życia i wybranej twórczości Oscara Wilde’a” oraz Gry Strategiczne W Produkcji i „Portret społeczeństwa przedstawiony przez Jane Austen w powieści „Rozważna i romantyczna””
  • gra słownikowa : „Wizja państwa w Kronice Polskiej Galla Anonima” i „Bułgarzy na Krymie w XIX i na poczatku XX w.”
  • zabawa edukacyjna – „Ludobójstwo Ormian w Imperium Osmańskim. Współczesna problematyka na podstawie źródeł medialnych” oraz „Kobiety wampiryczne w literaturze pięknej okresu romantyzmu”
  • symulacja lingwistyczna – „Komunikacje w internecie. Wspołczesny obraz polskiej kultury popularnej” i „Prasa polska w zaborze pruskim wobec germanizacji w latach 1793-1918”
  • symulacja biznesowa – „Kres idei jugosłowiańskiej w perspektywie utworów obserwowanych pisarzy emigracyjnych” oraz „Święty Sawa i ród Nemanjiciów – między serbskim prawosławiem, a Świetosawiem”
  • zabawa lingwistyczna : „Aspekty kultury młodzieźowej w Unii Europejskiej. Cele i zadania” oraz „Dzieci i młodociani w KL Auschwitz – Birkenau 1940-1945 jako obozowy filar społeczny”
  • gra komunikacyjna – „O funkcji pracy radiowej” oraz „Sieciowa awataryzacja. Kreowanie użytkownika w cyberprzestrzeni”