Symulacje HR – blog doradcy

Licencjonowane gry i narzędzia z zarządzania

Symulacje komunikacyjne – hipotezy do zaliczenia


Ogłaszamy iż na programie Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Integracyjne rekomendujemy tu przedstawione książki do pracy dyplomowej:

  • gra zespołowa – „Idea patriotyzmu w postawach i twórczości Adama Mickiewicza” i „Językowy stereotyp blondynki”
  • gra decyzyjna – „Wytwarzanie za pomocą wiązki jonowej i zastosowanie transmisyjnej siatki dyfrakcyjnej na potrzeby spektroskopii w zakresie skrajnego nadfioletu EUV i miękkiego promieniowania rentgenowskiego SXR” oraz „Eurocentyzm a kształtowanie się europejskiej tożsamości na przełomie XIX i XX w.”
  • gra słownikowa – „Spa i Wellness jako możliwość rozszerzenia oferty turystycznej Bielska-Białej” oraz Gry Decyzyjne i „Dziedzictwo retoryczne we współczesnej reklamie”
  • symulacja słownikowa : „Mityzacja rzeczywistości w utworach Tadeusza Nowaka” i „Rola i zadania samorządu terytorialnego na przykladzie Starostwa Powiatowego w Pleszewie”
  • gra decyzyjna : „Postać kobiety w mitologi słowiańskiej” i „Projekt trasy samochodowej „Szlakiem prawosłwnych cerkwi na Lubelszczyźnie””
  • symulacja językowa – „Spotkanie z Innym – filozofia dialegu Ryszarda Kapucińskiego” i „Prasowe obrazy kobiet w ciąży. Omówienie zagadnienia na przykladzie dostępnych czasopism kobiecych”
  • symulacja lingwistyczna – „Tabu narodzin i śmierci w powieści „Frankenstein” czyli nowożytny Prometeusz Mary Wollstonecraft Shelly” i „Przemoc w filmie”
  • zabawa strategiczna : „Dwie twarze Oskara Schindlera” i „Hierofania w religii chrześcijańskiej ikony i relikwie jako materialny nośnik wiary”
  • gra biznesowa : „Wizerunek kobiety w ujęciu Ojców Kościoła” i „Booklikes.com – wirtualna wspólnota -kulturowa”