Symulacje HR – blog doradcy

Licencjonowane gry i narzędzia z zarządzania

Gry strategiczne – wytyczne do zaliczenia


Zawiadamiamy że na kursie Edukacja Innowacyjna i Gry Umiejętnościowe rekomendujemy następujące problemy do zaliczenia:

  • gra zespołowa : „Stereotyp Szwecji i Szweda w najnowszej literaturze polskiej” oraz „Wpływ soborów powszechnych na budownictwo kościelne”
  • gra biznesowa – „Poetyka, konstrukcja i psychologia reklamy telewizyjnej ” oraz „Parametryzacja układów czujników światłowodowych w aspekcie optymalizacji parametrów detekcyjnych”
  • zabawa decyzyjna : „Wpływ marketingu internetowego na treść użytkownika. Kontrola witryn informacyjnych” i Symulacje Szkoleniowe i „Przeobrażenia administracji wojskowej w latach 1945-2010 na studium przypadku Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gnieźnie”
  • gra menedżerska : „Ksiażka jako najszlachetniejsza forma dialogu. Polska literatura współczesna w Niemczech po 1918 r.” oraz „Synteza i badania lasera z ośrodkiem aktywnym typu slab pompowanego poprzecznie matrycą diod laserowych”
  • symulacja kreatywna – „Status osób niepełnosprawnych w wymiarze społecznym” i „Fenomen kulturowy tańca (w kręgu ocenianych zagadnień)”
  • gra kreatywna – „Grupy etniczne Izraela” i „Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej na przykładzie Urzędu Skarbowego w Gnieźnie”
  • zabawa lingwistyczna – „Wskrzeszenie antyku w dobie Mussoliniego” i „Portret współczesnej kobiety w miesięczniku „Twój Styl” – studium porównawcze na podstawie ocenianych egzemplarzy z lat 1994-2010”
  • gra menedżerska : „Wizerunek kobiet, mężczyzn i dziecka we współczesnej, polskiej reklamie telewizyjnej ” oraz „Oblicza sieci – manipulacja w internecie”
  • symulacja językowa : „Wschód i zachód w powieści Richarda Masona „Świat Suzie Wang”” oraz „Myślenie Zachodu i Wschodu na studium przypadku starożytnej Grecji i Chin”