Symulacje HR – blog doradcy

Licencjonowane gry i narzędzia z zarządzania

Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr WSE/72 9 8 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Europejskiego Funduszu Pomocowego

Program debata podczas warsztatu przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sala konferencyjna Wykłady w Poznaniu
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006″- II raport cząstkowy
 • Ocena wpływu programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa winogron
 • Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • Produkcja zegarków i zegarów
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność holdingów finansowych
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: gostyniński oraz jędrzejowski

  Upoważnieni beneficjenci to: CPC AMINO S.A., Elbrewery Company Ltd Sp. z o.o., IMPEXMETAL S.A., Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczny Jan Rochalski, Zakład Usług Profesjonalnych „AZART” inż. Andrzej Słomczyński, Zakład Instalatorstwa i Teletechniki „ŁĄCZBUD” Sp. z o.o. , Bio-Test , Enerko , FUNDACJA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU, Netkom Sp. z o.o., Tadeusz Orłowski Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Wytwórnia Pianek Poliuretanowych Spółka z o.o., HT Lancet Sp. z o.o., Let”s Go , Paweł Prochenko , Ireneusz Stankiwicz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Fabryka Komunikacji Społecznej

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.