Symulacje HR – blog doradcy

Licencjonowane gry i narzędzia z zarządzania

Ćwiczenia biznesowe – założenia do pracy magisterskiej


Ogłaszamy że na studiach Trening Kreatywny i Symulacje Eksperymentalne zaleca się tu przedstawione problemy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja strategiczna : „Czego boi się współczesny człowiek? Refleksje o kondycji egzystencjalnej na podstawie seriali telewizyjnych” oraz „Dobrodziejstwa i pokusy użytkowania internetu”
  • zabawa kreatywna : „Ideał osobowy kobiety na modelu świetych kanonizowanych przez Kościoł katolicki” i „Globalne problemy Afryki. Medioznawcze badanie zjawiska.”
  • gra edukacyjna – „Krytyka systemu komunistycznego w utworach Živko Čingo” oraz Gry Menedżerskie W Produkcji i „Język reklam i ogłoszeń w gnieźnieńskich gazetach lokalnych”
  • zabawa lingwistyczna : „Pogrzeb w teologii prawosławnej i katolickiej” i „Absurd ironia groteska bronią przeciwko czasom terroru na przykładzie twórczości Michała Zoszczenki i Władimira Wojnowicza”
  • gra komunikacyjna : „Prywatność w cyberprzestrzeni Detekcja na podstawie portalu społecznościowego Facebook” i „Między Wschodem a Zachodem, przeszłościa i teraźniejszością, pomiędzy barbarzyństwem a cywilizacją – Bałkany w jednoczącej się Europie”
  • zabawa biznesowa : „”Poza miastem” „Londyn” jako antycypacja marketingu politycznego” i „Badania nieniszczące materiałów kompozytowych w paśmie terahercowym”
  • symulacja językowa – „Walory krajoznawcze Doliny Bystrzycy (dopływu Wieprza)” i „Wizerunki kobiety kreowanej w reklamie prasowej doby kultury konsumpcji”
  • zabawa edukacyjna – „Celibat w kościele katolickim i kościele prawosławnym” i „Spektrograf rentgenowski”
  • gra biznesowa : „Ksiażka jako najszlachetniejsza forma dialogu. Polska literatura współczesna w Niemczech po 1918 r.” i „Kobieta w islamie z punktu widzenia i ocen religii chrześcijańskiej”