Symulacje HR – blog doradcy

Licencjonowane gry i narzędzia z zarządzania

Symulacje biznesowe – wytyczne do zaliczenia


Potwierdzamy iż na kursie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Szkoleniowe proponuje się prezentowane na niniejszej liście opracowania do superwizji końcowej:

  • zabawa strategiczna : „Uosobienie dobra na przykladzie gatunku fantasy” i „Początki wspólnot monoteistycznych III – IV wieku na studium przypadku dzieł Ojców Pustyni”
  • symulacja komunikacyjna – „Wampiry i krwiopijcy – postacie historyczne i literackie w kulturze europejskiej” i „Terroryzm bliskowschodni. Geneza, etapy konfliktu implikacje”
  • symulacja lingwistyczna – „Polisemiotyczny obraz państwa w polskim rapie” oraz Nauczycielskie i Gry Szkoleniowe W Przemyśle oraz „Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce”
  • gra strategiczna – „Atrakcyjność turystyczna okolic Wetliny i wpływ ruchu turystycznego na zmiany w środowisku” i „Recepcja antyku na studium przypadku komiksów Asteriks i Obeliks”
  • gra strategiczna – „Marketingowa kreacja kobiety” i „Rodzina i małżeństwo w Islamie”
  • gra komunikacyjna – „Kreacja mężczyzny w dowcipie internetowym” oraz „Wpływ historii Kazimierza Dolnego i jego zabytków na atrakcyjność turystyczną”
  • gra menedżerska – „Myślenie Zachodu i Wschodu na przykładzie starożytnej Grecji i Chin” oraz „Laserowe barwienie metali”
  • zabawa lingwistyczna : „Stroje ludowe macedońskie i wielkopolskie. Obserwacja porównawcza” oraz „Czwarta władza w kontekście telewizyjnych i internetowych serwisów informacyjnych w Polsce po transformacji systemowej”
  • zabawa kreatywna : „Polsko-niemiecka problematyka na łamach „Polityki”” i „Narkomania w aspekcie społeczno-prawnym”