Symulacje HR – blog doradcy

Licencjonowane gry i narzędzia z zarządzania

Subwencje na szkolenia menedżerskie


Ogłaszamy że w ramach funduszu dofinansowań „Łódzki Fundusz Społeczny” do zaawansowanego etapu zaakceptowano następujące granty:

 • zbudowanie mobilnego serwisu ze zintegrowanymi aplikacjami wspomagającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych – treningi z asertywności
 • zbudowanie multimedialnego serwisu zawierającego 4 e-usługi dotyczące korepetycji – treningi z komunikacji
 • Zamknięte Szkolenia Z Komunikowania Zmian – szkolenia biznesowe
 • – szkolenia sprzedażowe
 • wypracowanie Portalu informacyjnego Uzdrowiska Świętokrzyskie – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie serwisu mobilnego Opinnetcom oferującego narzędzia badania produktów i usług – warsztaty ze stresu
 • wypracowanie wirtualnego portalu prawnego przez Trinity Fundusze Europejskie SA w organizacji – szkolenia negocjacyjne
 • progres konkurencyjnosci HIGMA SERVICE Spz oo i kontrahentów hurtowych poprzez implementacja nowego systemu informatycznego – warsztaty z komunikacji
 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa Firma Handlowa Beata oraz przedsiębiorstw współpracujących poprzez uruchomienie systemu informatycznego – szkolenia menedżerskie
 • „Internet szansą wszechstronnego dynamizacji mieszkańców Gminy Błonie” – warsztaty sprzedażowe
 • optymalizacja procesów biznesowych w Alglob Sp z oo poprzez implementacja procesu informatycznego B2B klasy ERP – szkolenia z przywództwa
 • BeeBoxpl – nowoczesna koncepcja kojarząca zainteresowania i usługi w technologii Multi Video Chat – szkolenia z przywództwa
 • Budowa centrum badawczo – rozwojowego nowych technologii zasilania silników pojazdów mechanicznych – szkolenia sprzedażowe
 • Klastra Energii Odnawialnej – szkolenia handlowe
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku, jakim jest zakrętka bezpieczna przeznaczona do zabezpieczania pojemników przed dostępem osób trzecich, zwłaszcza dzieci – treningi interpersonalne
 • e-Backup – stworzenie nowoczesnej platformy zdalnych kopii bezpieczeństwa danych – treningi pracownicze
 • Ekspansja importowa Quantum software SA na rynki rozwijające się – szkolenia z kreatywności