Symulacje HR – blog doradcy

Licencjonowane gry i narzędzia z zarządzania

Ćwiczenia kreatywne – hipotezy do pracy zaliczeniowej


Informujemy że na studiach Trening Interpersonalny i Gry Szkoleniowe zezwala się na nizej wymienione publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra biznesowa – „Wspołczesny medialny wizerunek mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce” i „Marketing polityczny w XXI wieku”
  • symulacja zespołowa – „Seksualizm w reklamie – odzwierciedlenie czy kreacja wartości kulturowych” i „Reklama w prasie dawnej i współczesnej na przełomie XIX i XX wieku na modelu Dziennika Poznańskiego”
  • zabawa komunikacyjna : „Terroryzm islamski przypadek Al.-Kaidy” oraz Symulacje Menedżerskie oraz „Od miłości do nienawiści – Legia Warszawa jako fenomen społeczny”
  • gra biznesowa – „Współczesny film macedoński. Człowiek wobec historii okrucieństwa wojny” oraz „Obrazy rzeczywistości w tygodnikach lokalnych na studium przypadku Przeglądu Gnieźnieńskiego”
  • gra komunikacyjna – „Drukarstwo na ziemiach polskich w XV wieku” i „”A jakby tak trocę zboczyć to co?” Homoedyzm postaci literackich w twórczości Witolda Gombrowicza na współczesnym jej tle twórczości pierwszych prozaików polskich”
  • zabawa strategiczna – „Struktura społeczna osób zwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy w Puławach” i „Promocja gmin w powiecie gnieźnieńskim.”
  • symulacja językowa : „Serial jako skuteczna reklama” i „Początki chrześcijaństwa. Chrzest Polski i Bułgarii”
  • symulacja decyzyjna – „Bohaterowie powieści kryminalnych Agathy Christie i Georgesa Simenowa” i „Społeczny przekaz i odbiór kobiety w poezji Anny Małgorzaty Piskurz”
  • zabawa lingwistyczna – „Małżeństwo w starożytności chrzescijańskiej” i „Stereotypy Ukrainy i Ukraińca w polskiej literaturze XIX i XX wieku oraz w narodowej świadomości”