Symulacje HR – blog doradcy

Licencjonowane gry i narzędzia z zarządzania

Scenki szkoleniowe – fundamenty teoretyczne do pracy magisterskiej


Informujemy iż na kursie Trening Kreatywny i Symulacje Doświadczalne rekomendujemy nizej wymienione tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja strategiczna : „Unia Europejska i jej polityka w walce z terroryzmem” oraz „Czy literatura ma płeć? Postulaty Virginii Voolf dotyczące kwestii pisarstwa kobiet w eseju Własny Pokój”
  • gra edukacyjna – „Motyw zła w kulturze audiowizualnej w oparciu o wybrane przykłady z xx i xix wieku” i „Sowieckie deportacje i eksterminacje ludmości polskiej w latach 1940-1941”
  • zabawa menedżerska : „Wpływ aktywności Słońca i parametrów orbity ziemskiej na klimat Ziemi” oraz Logistyczne Gry Wykorzystywane Dla Pracowników oraz „Unia Europejska i jej polityka w walce z terroryzmem”
  • zabawa edukacyjna – „Autorytet Ojców Kościoła w encyklikach Jana Pawła II” oraz „Kobieta w islamie z punktu widzenia i ocen religii chrześcijańskiej”
  • symulacja kreatywna : „Kobieta w islamie z punktu widzenia i ocen religii chrześcijańskiej” i „Mitopoetycki obraz rusałki. Konteksty nurtu romantycznego”
  • symulacja menedżerska – „Obraz dziecka w reklamie” i „”Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicz: dzieło wobec wyzwania czasu”
  • zabawa decyzyjna – „Działalność turystyczna i krajoznawcza hufca ZHP „Podlasie” w początku XXI wieku” i „Metody propocji turystycznej regionu na danych źródłowych z Roztocza Środkowego”
  • zabawa decyzyjna : „Zamek krzyżacki w Malborku. Historia a współczesna przestrzeń kulturowa” oraz „Język Shreka”
  • gra lingwistyczna : „Obraz kobiety i mężczyzny w świecie przedstawionym w wybranych opowiadaniach Marka Hłaski” i „ETA-od manifestu intelektualistów po działalność terrorystyczną”