Symulacje HR – blog doradcy

Licencjonowane gry i narzędzia z zarządzania

Dotacje na kursy z zarządzania


Ogłaszamy że w ramach funduszu europejskiego „Śląski Fundusz Edukacyjny” do trzeciego etapu zaakceptowano tu wymienione granty:

 • wypracowanie elektronicznego serwisu ze zintegrowanymi aplikacjami wspomagającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych – szkolenia biznesowe
 • stworzenie cyfrowej porównywarki produktów FMCG oferowanych w sieciach handlu tradycyjnego – treningi interpersonalne
 • Szkolenia Coaching – treningi z asertywności
 • wypracowanie platformy kuponowej umożliwiającej przeprowadzenie kampanii kuponowych i projektów lojalnościowych – szkolenia z konfliktów
 • wypracowanie platformy z aukcjami przeprowadzanymi w czasie rzeczywistym – treningi z komunikacji
 • wypracowanie serwisu księgowości internetowej dla mikro i małych firm – szkolenia z zarządzania czasem
 • wypracowanie serwisu wycenterpl jako kompleksowa analiza rynku nieruchomości – treningi biznesowe
 • zaawansowane wzmocnienie nowoczesnych usług eksportowych przedsiebiorstwa pod firmą InfoLab – szkolenia negocjacyjne
 • zwiększenie poziomu importu poprzez zaimplementowanie na rynki zagraniczne nowego produktu – szkolenia z przywództwa
 • analiza największego progresywnego portalu aukcyjnego w Polsce – treningi z przywództwa
 • modyfikacja procesów biznesowych dzięki wdrożeniu procesu B2B w firmie HIPER-GLAZUR Sp z oo – szkolenia pracownicze
 • zdiagnozowanie i uruchomienie reaktora ciekłometalicznego – treningi z komunikacji
 • Budowa infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gryfina oraz lewobrzeża Szczecina – szkolenia z delegowania
 • Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego – szkolenia z przywództwa
 • Dwumodułowy model detekcji zanieczyszczeń w produktach spożywczych – warsztaty HR
 • Działania informacyjne i promocyjne w ramach I i II Priorytetu projektu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka w 2009 r – szkolenia firmowe
 • eKreatorFirmy – wypracowanie internetowego serwisu wspomagającego tworzenie nowej firmy – szkolenia firmowe