Symulacje HR – blog doradcy

Licencjonowane gry i narzędzia z zarządzania

Granty Europejskie na kursy biznesowe


Ogłaszamy że w ramach pogramu dofinansowań „Warmińsko Mazurski Program Edukacyjny” do czwartego etapu dopuszczono następujące aplikacje:

 • wypracowanie cyfrowej platformy społecznościowo-aukcyjnej – treningi ze stresu
 • zbudowanie nowoczesnego portalu e-wydawnictwo w celu zarządzania publikacjami naukowymi – szkolenia zamkniete
 • Warsztaty Coachingowe W Bielsku Białej – warsztaty pracownicze
 • stworzenie platformy oraz wdrożenie e-usługi badania minimalnych wymagań wzajemnej zgodności – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie portalu elektronicznego ARTSCHANNELPL – szkolenia z delegowania
 • wypracowanie profesjonalnej usługi zdalnej – elektronicznej i technologicznej platformy (e-pasażu) wspierającej transakcje na rynku budowlanym – treningi pracownicze
 • wypracowanie usługi elektronicznej udostępniania zasobów informacji branżowych z dziedziny wystroju wnętrz oraz skutecznej wymiany tych informacji podmiotom działającym na tym rynku – szkolenia z obslugi klienta
 • przyrost KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ARCHIPELAG POPRZEZ WZMOCNIENIE STRATEGII DZIAŁANIA importu-ETAP I – szkolenia z asertywności
 • zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej przez wdrożenie zdalnego procesu Wspierania Inwestycji Budowlanych – szkolenia z delegowania
 • ”sporządzenie i wdrożenie technologii wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych” – treningi biznesowe
 • Awatar – Wirtualny Asystent CRM “ nowatorska koncepcja zdalna wspierająca kompleksowo procesy biznesowe we współpracujących firmach – treningi pracownicze
 • zaudytowanie i wdrożenie innowacyjnej procedury produkcji pianki drobnokomórkowej PUR metodą nieciągłą w rurach preizolowanych – szkolenia z komunikacji
 • Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w północnych powiatach województwa łódzkiego – warsztaty z komunikacji
 • Budowa platformy B2B – warsztaty pracownicze
 • Dofinansowanie harmonogramu intensyfikacji i importu firmy ELEKTRO-MET Wojciech Morzyński – warsztaty z przywództwa
 • E-coach – wirtualny trener wspierający Twój rozwój osobisty – warsztaty z zarządzania czasem
 • e-learning językowy dla dzieci w wieku przedszkolnym – treningi z konfliktów